A sot gradient with green and blue

terug

Wanneer het water ons aan de lippen staat

Water is leven. In ruimtevaartkringen wordt er lyrisch gedaan over planeten met water in de atmosfeer. Hier op aarde hebben we van het goedje meer dan genoeg en soms staat het ons zelfs tot aan de lippen. Dan komt het onaangenaam dichtbij. Zo ook deze zomer. In enkele regio’s zorgde de overvloedige regenlast voor rampzalige gevolgen. Natuurlijk gaat alle aandacht nu eerst naar het lenigen van de acute nood.

Water is leven. In ruimtevaartkringen wordt er lyrisch gedaan over planeten met water in de atmosfeer. Hier op aarde hebben we van het goedje meer dan genoeg en soms staat het ons zelfs tot aan de lippen. Dan komt het onaangenaam dichtbij. Zo ook deze zomer. In enkele regio’s zorgde de overvloedige regenlast voor rampzalige gevolgen. Natuurlijk gaat alle aandacht nu eerst naar het lenigen van de acute nood.

Dat neemt echter niet weg dat we ook aandacht moeten hebben voor de nare gevolgen van deze wateroverlast op iets langere termijn. In wetenschappelijke literatuur vinden we voldoende studies die het gevaar aantonen voor bepaalde ziektebeelden na overstromingen. Het gaat dan voornamelijk over de effecten van de achterblijvende vervuiling onder de vorm van chemische en of biologische ziektemakers. De kracht van het water deed niet alleen de rivieren buiten hun oevers treden en riolen overstromen maar zorgde ook voor een weinig eerder geziene ravage. Auto’s dreven door straten, mazouttanks scheurden stuk tegen lantaarnpalen en gedeeltelijk ingevallen gevels. Het water dat de huizen binnen drong was vies en vuil. Bij wie het water niet de inboedel heeft vernield of de stabiliteit van het huis heeft ondermijnd, lijkt het of alles nog meevalt.

Het gevaar van sterk vervuild water (blackwater) dat het huis binnendringt mag echter niet onderschat worden. Niet alleen blijft het vocht lang in de muren aanwezig met mogelijk schimmelvorming tot gevolg. Het water bij overstroming bevat typisch een mix van toxische polluenten en ziekmakende micro-organismen. Dit type vervuiling zorgt in de weken en maanden na de overstromingen voor ziekteverschijnselen bij slachtoffers. Dat kan gaan van hoofdpijn en duizeligheid tot buikloop en in sommige gevallen nog ernstiger en zelfs blijvende klachten.

Dit soort van vervuiling blijft achter in de poreuze materialen. Wanneer het gaat om rioolwater vinden experts na maanden nog aanzienlijke sporen van darmbacteriën in de getroffen gebouwen terug. Indien het gaat over wateroverlast met nog zwaardere vervuiling zoals brandstoflekken kunnen de residuen en uitwasemingen van deze stoffen voor ernstige gezondheidsklachten zorgen bij de al zwaar getroffen slachtoffers. Het is dus zaak om na het puinruimen en het verwijderen van alle slib te zorgen voor een grondige zuivering. Zuiver water alleen zal niet volstaan. BioOrg zorgt aan de hand van een dubbele inneveling van alle vervuilde oppervlakken voor een eenvoudige en vernieuwende oplossing:

 1. een biocide zorgt voor een instant afdoding
  van ziekmakende micro-organismen
 2. daarna dragen de BioOrg bacteriën bij tot een gezond biologisch
  evenwicht in het getroffen gebouw. De enzymatische werking van
  onze bacteriën zorgt voor de verwijdering van
  vluchtige organische componenten,
  zoals onaangename geuren van biologische oorsprong,
  vervuiling door organische brandstoffen, etc.

Conclusie: BioOrg bacteriën voorkomen dat vervuild water nog lang na het ongewenst bezoek overlast blijft veroorzaken.

Door
This is some text inside of a div block.