A sot gradient with green and blue

terug

Laat niet met je (aero)sol(l)en

Dat er iets mis is met de lucht die we inademen hoeft geen betoog. We worden om de oren geslagen met begrippen als smog, fijn stof, emissiezones enz. Allerhande drukkingsgroepen pleiten voor minder verkeer en dus minder luchtvervuiling. En wie herinnert zich niet de zure regen en het gat in de ozonlaag. Allemaal vingerwijzingen naar vervuiling in onze atmosfeer. Daarmee ging in het verleden de aandacht vooral naar de vervuilde lucht buiten.

Dat er iets mis is met de lucht die we inademen hoeft geen betoog. We worden om de oren geslagen met begrippen als smog, fijn stof, emissiezones enz. Allerhande drukkingsgroepen pleiten voor minder verkeer en dus minder luchtvervuiling. En wie herinnert zich niet de zure regen en het gat in de ozonlaag. Allemaal vingerwijzingen naar vervuiling in onze atmosfeer. Daarmee ging in het verleden de aandacht vooral naar de vervuilde lucht buiten.

Covid 19 vestigt nu echter de nodige aandacht op de kwaliteit van lucht in ons binnenmilieu. Beter laat dan nooit zei mijn moeder altijd. De media hebben er de laatste tijd de mond van vol. Aerosolen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de verspreiding van ziekmakers klinkt het. Eindelijk ligt de vinger op de juiste wonde. Maar wat zijn nu die Aerosolen en hoe gevaarlijk zijn ze. Of zoals een bekende reportagemaker ooit zei: “Wie zijn ze?” “Waar komen ze vandaan?” en “Wat eraan gedaan?”   Voor een duidelijk begrip: een aerosol is een (colloïdaal) mengsel van stof- of vloeistofdeeltjes in een gas. Een colloïdaal deeltje is een uiterst klein deeltje met een diameter tussen de 1 en de 10.000 nm. Wolken zijn een voorbeeld van een aerosol: zij bestaan uit minieme druppeltjes water in lucht. Rook is een voorbeeld van een aerosol dat bestaat uit vaste deeltjes (roet) opgelost in een gas.

Omdat die deeltjes zo klein zijn worden ze makkelijk in de lucht opgenomen en kunnen ze grote afstanden afleggen. Aerosolen kunnen op zichzelf al een gevaar inhouden voor de gezondheid. Deze deeltjes kunnen immers bestaan uit schadelijke chemische verbindingen. Door hun fysische verschijningsvorm veroorzaken ze soms blokkades in ons ademhalingssysteem. Er is echter een derde manier waarop deze deeltjes gevaarlijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Soms binden er zich virussen en andere ziektemakers aan deze microscopisch kleine deeltjes. Zo dringen deze diep door in onze longen en bereiken zelfs onze bloedbaan.

Zo hangt Corona ook in de lucht: het heeft lang geduurd voor iedereen daarvan doordrongen was, maar ondertussen weten we dat lucht gedragen deeltjes, meer dan de contactoppervlakken, verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de coronabesmettingen. In mei riep ventilatie-expert Bert Blocken (KU Leuven en TU Eindhoven) in Knack dringend op om de kwaliteit van de lucht in binnenruimtes te verbeteren. (Knack 16/06/21) Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de lucht in onze huiskamers, klaslokalen en bureauruimten niet vergeven is van schadelijke stoffen? Simpel, hoe meer verse lucht aangevoerd wordt, hoe kleiner de kans op hoge concentraties van schadelijke stoffen in ons binnenmilieu. Eén indicator om na te gaan hoe vers de lucht is, is door de hoeveelheid CO2 in de binnenlucht te meten. Niet helemaal sluitend maar wel makkelijk te meten.

Ook BioOrg draagt zijn steentje bij: Onze goede bacteriën nemen schadelijke stofdeeltjes weg door ze te metaboliseren; of met andere woorden gezegd: door ze om te zetten in energie. Het BioOrg gamma van producten kan overal in je omgeving deze uiterst nuttige zuivering uitvoeren: woon- en werkruimtes, sportclubs, hotels, schoolgebouwen, zorginstelligen kunnen overal van plafond tot vloer, van sanitair tot ventilatie langdurig gereinigd en gezuiverd worden. Zonder water, zonder zepen of chemische componenten, gewoon met de natuurlijke zuiveringskracht van miljarden vriendelijke bacteriën!

Bronnen:

  • Knack 16/06/21
Door
This is some text inside of a div block.