A sot gradient with green and blue

terug

H.G.R legt link tussen Covid besmettingen en luchtverontreiniging

Belgische Hoge Gezondheidsraad legt link tussen Covid besmettingen en luchtverontreiniging. Onze collega Filip Willocx ging hierover in juni 2019 reeds met andere top wetenschappers in debat tijdens een webinar.


Belgische Hoge Gezondheidsraad legt link tussen Covid besmettingen en luchtverontreiniging. Onze collega Filip Willocx ging hierover in juni 2019 reeds met andere top wetenschappers in debat tijdens een webinar.

Heeft onze luchtvervuiling coronapatiënten op haar geweten? kopt vandaag de Belgische krant ‘De Standaard’. De journalist schrijft verder dat volgens de Hoge Gezondheidsraad er steeds meer aanwijzingen zijn dat fijnstof wel degelijk een invloed had op het aantal corona-infecties en het aantal doden. Die forse stelling is niet onomstreden merkt de journalist op. Hiermee wordt het debat meteen op scherp gesteld. Wij van BioOrg twijfelen er niet aan dat fijnstof (PM) een rol gespeeld heeft bij de besmettingsgraad en zeker op de verhoogde kans op overlijden. Tijdens een webinar in juni vorig jaar met een keur aan wetenschappers uit verschillende disciplines, deelde BioOrg reeds deze mening.Meerdere onderzoeken leggen een link tussen gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en hoge concentraties aan fijn stof en verhoogde Covid-19 besmetting en verhoogde kans op overlijden. Zo werden de regio’s Noord-Italië en Vlaanderen relatief gezien zwaarder getroffen dan andere regio’s in Europa. Toevallig ook twee regio’s die zwaar gebukt gaan onder luchtvervuiling. Vlaanderen is één van de topregio’s in Europa wanneer het gaat over fijnstofconcentraties in de lucht! (Wat we zelf doen, doen we beter?)

Onderzoek wees uit dat mensen in regio’s met meer luchtvervuiling meer kans hadden om te sterven aan covid-19 dan mensen die in regio’s leven met minder vervuilde lucht. ‘Over het geheel genomen, benadrukken deze studies de rol van PM (Particulate Matter of fijnstof) als een trigger en drager van covid-19’, aldus de Hoge Gezondheidsraad. Uitgangspunt hierbij is dat deze ultrakleine deeltjes in de lucht zich gedragen als dragers voor het virus en dit tot diep in het lichaam transporteren. Over dit onderwerp heeft BioOrg reeds in volle pandemie een lans gebroken. BioOrg is stellig overtuigd van deze hypothese en deze hypothese werd tijdens de Webinar ‘Covid-19 The issue of airborne transmission and how to minimize risks indoors’ op June 19th 2020 besproken door meerdere onderzoekers en wetenschappers.


“Dr.Ir. Filip Willocx gelooft dat PM (fijnstof) een belangrijke nefaste invloed blijft hebben op gezondheid en onze weerstand tegen ziekte.”

Volgens Tim Nawrot, professor ­milieu-epidemiologie (UHasselt) en autoriteit op het gebied van gezondheidseffecten van fijn stof, zijn echter alle conclusie voorbarig. ‘In de algemene bevolking is er een relatie tussen sterfte en luchtvervuiling. Maar de studies over het verband tussen corona-infecties, coronadoden en luchtvervuiling zijn tot dusver van te lage kwaliteit om er harde conclusies uit te trekken. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met cijfers en kun je uit statistieken meerdere gevolgen trekken. Zo voelde de statisticus zich gemiddeld genomen goed ook al stak hij met zijn hoofd in de oven en met zijn voeten in een ijsbad.

BioOrg gelooft dat PM (fijnstof) een belangrijke nefaste invloed blijft hebben op gezondheid en onze weerstand tegen ziekte. Omdat Vlaanderen op het gebied van luchtvervuiling wereldtop is en onze gebouwen vaak te weinig of slecht verlucht worden is de concentratie van PM binnen vaak nog hoger (cumulatief effect). Daarom richt BioOrg zich al tientallen jaren op het positieve effect van goedaardige bacteriën in de strijd tegen fijnstof en andere luchtgedragen vervuiling. Voor ons betekent schoonmaken dan ook zorg dragen voor onze binnenlucht.
De kwaliteit van onze binnenlucht verhogen is al jaren de hoofddoelstelling van BioOrg. Het blijft jammer om vast te stellen dat het zo lang duurt eer dit inzicht voldoende ernstig genomen wordt door de wetenschappelijke wereld en de publieke opinie. BioOrg is dan ook heel blij dat de Hoge Gezondheidsraad hierin een duidelijke stelling neemt. Nu nog samen werken aan de oplossingen. Wij zetten er in elk geval onze schouders onder.

Wie meer wil weten over het webinar van Eureka kan het verslag hier vinden ()

Bronnen: De Standaard 22/09/2021: ‘Heeft onze luchtvervuiling coronapatiënten op haar geweten?’ Maxie Eckert

Door
This is some text inside of a div block.