A sot gradient with green and blue

terug

Watertekort? BioOrg maakt schoon zonder water!

(Drink)water wordt in de toekomst een schaars en kostbaar goedje, niet slim dus om dit kostbaar kleinood te gebruiken om te poetsen. En al zeker niet om het water hierbij ook nog eens sterk te gaan vervuilen met chemicaliën (detergenten, zepen etc..).

Watertekort? BioOrg maakt schoon zonder water!
(Drink)water wordt in de toekomst een schaars en kostbaar goedje, niet slim dus om dit kostbaar kleinood te gebruiken om te poetsen. En al zeker niet om het water hierbij ook nog eens sterk te gaan vervuilen met chemicaliën (detergenten, zepen etc..). BioOrg zorgt voor een ongeziene besparing op water in het schoonmaakproces. Wij maken niet alleen schoon zonder water. Wij vermijden ook verdere vervuiling van het al zo kwetsbare watermilieu.

Enkele weken zonder regen zorgen in dichtbevolkte regio’s al snel voor angst voor droogte en doen beleidsmakers spreken over afschakelplannen voor water? Welke kranen gaan straks dicht? Wat betekent dit voor een water intensieve industrie- en dienstensectoren zoals de schoonmaaksector?

Klimaat op drift

Door de klimaatverschuivingen en de hiermee verbonden langere periodes van droogte zijn dichtbevolkte regio’s extra kwetsbaar voor watertekorten omdat net daar meer water verbruikt wordt dan er voorhanden is. De voorspelling voor de toekomst is dat er 30 tot 70 procent minder neerslag zal zijn. Vooral in de zomer zullen steeds meer lange droge periodes voorkomen.

Drinkwater van een goed jaar

We beseffen niet dat bij alles waarvoor we water gebruiken, we eigenlijk gebruiken maken van schaars en kostbaar drinkwater. Het is logisch drinkwater te gebruiken voor het drinken, koken en douchen. Maar wanneer we dit kostbaar drinkwater gebruiken voor andere toepassingen, moeten we ons misschien vragen beginnen stellen.  

Drinkwater komt niet zomaar vanzelf uit de kraan gelopen. Het drinkbaar maken van water is een ingewikkeld, langdurig en energieverslindend proces. De waterzuivering is in veel gevallen zelf belastend voor het milieu. Het reinigen van ons water wordt steeds ingewikkelder door bemesting en stoffen uit de chemische industrie (schoonmaakmiddelen en medicijnen). Hierdoor komt de kwaliteit van ons drinkwater onder druk te staan. De verwachting is dat zuiver drinkwater in de toekomst nog schaarser en duurder zal worden. Alle reden om bewuster en duurzamer om de gaan met dit kostbare goedje.

“BioOrg zorgt voor een ongeziene besparing op water in het schoonmaakproces. Wij maken niet alleen schoon zonder water. Wij vermijden ook verdere vervuiling van het al zo kwetsbare watermilieu.”

Waterbesparing

Eenvoudigweg minder gebruiken bespaart water, maar we moeten er ook op toezien het water dat we gebruiken zo weinig mogelijk te verontreinigen. Wanneer we schoonmaken met water en chemicaliën dan belasten we het milieu twee keer. Eenmaal omdat we hiervoor (drink)water verbruiken, maar daarnaast brengen we dit water sterk vervuild weer terug in circulatie. Dit zet weer druk op het milieu, de waterzuivering en de drinkwaterproductie.

Gelukkig maken onze oude vrienden schoon zonder water! BioOrg is het nieuwe schoon: visueel schoonmaken én lucht zuiveren samen, zonder water, zonder zeep, zonder moeite. Want bacteriën poetsen harder en beter.

Door
This is some text inside of a div block.