A sot gradient with green and blue

terug

Op adem komen na Covid-19?

Jammer genoeg kunnen we nog niet opgelucht adem halen. Terwijl het virus ons de adem afsneed zorgde het tegelijkertijd ook voor een klare kijk op onze gejaagde moderne levenstijl, letterlijk. Helaas zal gelijk met het verdwijnen van het virus, de vervuiling weer steil de lucht inschieten, ook letterlijk.

Op adem komen na Covid-19?
Jammer genoeg kunnen we nog niet opgelucht adem halen. Terwijl het virus ons de adem afsneed zorgde het tegelijkertijd ook voor een klare kijk op onze gejaagde moderne levenstijl, letterlijk. De lucht boven china en Europa was nog nooit zo helder als tijdens de Coronacrisis. Helaas zal gelijk met het verdwijnen van het virus, de vervuiling weer steil de lucht inschieten, ook letterlijk. Het BioOrg luchtzorgplan helpt je alvast wapenen tegen de terugkeer van de luchtvervuiling. Als dat geen opluchting is!

Covid-19 zal een adembenemende periode in ons leven blijven. Helaas letterlijk voor veel te veel mensen. Terwijl het virus ons de adem afsneed zorgde het tegelijkertijd ook voor een letterlijk klare kijk op onze gejaagde moderne levenstijl. De lucht boven china en Europa was nog nooit zo helder als tijdens de Coronacrisis. Omdat we met z’n allen verplicht onze tuftuf moesten stallen, bleven de fijnstofconcertraties in Europa eindelijk onder het niveau. Dat wil zeggen dat de lucht ophelderde door de verminderde activiteit in de meeste Europese landen. Helaas zal gelijk met het verdwijnen van het virus, de vervuiling weer steil de lucht inschieten, weerom letterlijk.

Vroegsterfte

Luchtverontreiniging is de belangrijkste milieugerelateerde oorzaak van vroegtijdige sterfte in Europa. Voor België wijst het Europees Milieu-agentschap in 2013 10.050 vroegtijdige sterftes toe aan te hoge concentraties van fijnstof (PM 2,5). Er is bovendien een duidelijk bewezen link tussen luchtvervuiling en chronische aandoeningen, beide verzwarende factoren bij virale ziekten zoals influenza, Covid-19…

Het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), een onafhankelijk internationaal onderzoeksinstituut op het terrein van luchtverontreiniging, mat begin maart dit jaar, tijdens de piek van de coronacrisis in China, het gehalte aan stikstofdioxide. Dit gehalte was met 38 procent gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Voor fijnstof lag dat percentage maar iets lager op 34 procent. Inmiddels zitten ze in China weer op de oude niveaus, of gaat men daar alleszinds opnieuw naar toe.

Ook in Europese steden klaarde tijdens de lockdown het zwerk flink op. Uit gegevens van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams), blijkt dat in meer dan 40 van de 50 Europese steden die werden onderzocht, het niveau stikstofdioxide, aanzienlijk daalde in de maand maart. Londen en Parijs kenden een daling van 30 procent.

De ‘black carbon’, een fijnstofmassa kleiner dan 0,5 µm die, zoals stifstofdioxide, voornamelijk gerelateerd is aan het wegverkeer, was ook lager tijdens de lockdown. Volgens berekeningen zouden de Covid-19-maatregelen verantwoordelijk zijn voor een daling van ongeveer 10 procent van de PM 10-concentraties (minder dan 10 µm) en 2 procent voor de PM 2,5-concentraties (minder dan 2,5 µm).

Het meten van schommelingen in luchtkwaliteit is lastig, omdat wisselende weersomstandigheden en chemische reacties van verontreinigende stoffen hierop een invloed hebben. Zo is bijvoorbeeld door de uitstoot van meststoffen aan het begin van het landbouwseizoen, het Europese luchtruim vaak het meest vervuild in de lente… Dus de schuld van de luchtvervuiling leggen bij de auto of industrie alleen, is niet helemaal correct.

Je verbergen in de veiligheid van je ‘kot’ is helaas geen optie. Vervuilende stoffen dringen onze leefruimte binnen en, lastiger nog, geraken daar vaak niet weg.  

BioOrg Luchtzorgplan

Hoog tijd voor een plan, een zorgplan, ons luchtzorgplan. De BioOrg oplossing is niet een plan van lange adem, wij zorgen onmiddellijk voor een oplossing. Een mix van 11 geselecteerde bacteriën zuiveren de diverse organische polluenten uit de lucht. De stikstofoxide kunnen onze bacteriën niet omzetten en ook de black carbon is geen voedingsbodem voor onze luchtzuiveraars maar wetenschappelijke studies tonen aan dat het luchtzorgplan van BioOrg zorgt voor een halvering van de fijnstofdeeltjes (PM 2,5 en PM 10 ) in de lucht aanwezig in binnenmilieus en voor een aanzienlijke vermindering (tot 44%) van vluchtige organische componenten (VOC’s).  

“Je verbergen in de veiligheid van je ‘kot’ is helaas geen optie. Vervuilende stoffen dringen onze leefruimte binnen en, lastiger nog, geraken daar vaak niet weg”

Ons luchtzorgplan is simpel, wij planten als het ware binnenbossen in jouw leeflucht. Zijn de bossen niet de longen van de planeet? We halen het beste uit de bomen en brengen het in jouw atmosfeer. We zuiveren niet alleen de lucht in jouw ademruimte, maar in een adem door alle oppervlakken in de ruimte. Op die manier zorgt BioOrg voor een langdurige bescherming tegen luchtvervuiling in onze binnenruimte.

BioOrg maakt oa. deel uit van het European respiratory cluster Antwerp (Eu.reca), een dynamisch wetenschappelijk kennisplatform met onze longen als belangrijkste focus.

Bronnen:  
  • De Morgen, Jean-Pierre Geelen, 4 juni 2020
  • Filip Willocx, Purification results BioOrg ecosystems 20181120
  • Luchtzorgplan BioOrg , Peter De Koster, 25 mei, 2020

Door
This is some text inside of a div block.