A sot gradient with green and blue

terug

Luchtvervuiling in huis, iets om over na te denken.

We spenderen gemiddeld 80% van onze tijd binnen. Deze cijfers stijgen nog naarmate het buiten kouder wordt. Het probleem van deze levenswijze is vooral de slechte kwaliteit van de lucht in ons binnenmilieu. Hier zijn de concentraties van vervuiling immers gemiddeld 2 tot 5 keer hoger dan buitenhuis. Hoe komt dat eigenlijk?

Luchtvervuiling in huis, iets om over na te denken.
We spenderen gemiddeld 80% van onze tijd binnen. Deze cijfers stijgen nog naarmate het buiten kouder wordt. Het probleem van deze levenswijze is vooral de slechte kwaliteit van de lucht in ons binnenmilieu. Hier zijn de concentraties van vervuiling immers gemiddeld 2 tot 5 keer hoger dan buitenhuis. Hoe komt dat eigenlijk?

De meeste mensen denken dat luchtvervuiling iets is dat alleen te maken heeft met de lucht buiten. Deze mensen denken dan dat luchtvervuiling alleen veroorzaakt wordt door auto’s, uitstoot door fabrieken en dergelijke. Luchtvervuiling buiten is afhankelijk van weersinvloeden: luchtdruk, wind, neerslag etc. Het weer beïnvloedt de luchtvervuiling buiten.

Een aantal factoren kunnen deze vervuiling in de hand werken of net tegenwerken. Zo zorgt veel wind ervoor dat vervuilende deeltjes worden weggeblazen en de lucht wordt vervangen door verse lucht (althans lucht die van elders komt) of wast regen sommige vervuilende deeltjes uit de lucht.

bronnen van luchtverontreiniging

Wat de meeste mensen niet beseffen is dat bronnen van luchtvervuiling zich ook binnen situeren. Er zijn dan wel geen auto’s of fabrieken, maar wel verbrandingsprocessen: kachels, open haarden, verwarming. Daarnaast is het gebruik van synthetische bouwmaterialen een belangrijke bron van vervuiling: plastics, isolatiemateriaal, tapijt, etc. We staan er niet bij stil maar al deze materialen zorgen elk op hun manier voor vervuiling binnen.

Daarnaast zijn er de schadelijke effecten van meubels, persoonlijke verzorgingsproducten, pesticiden en…schoonmaakproducten. Al deze producten hebben een potentieel negatief effect op onze gezondheid. Vaak voorkomende klachten zijn irritatie rond de ogen, neus en keel. Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, ademhalingsklachten en zelfs hartproblemen of kanker zijn mogelijke gevolgen van slechte luchtkwaliteit binnen.

ventileren alleen is niet genoeg

Het erge is dat waar de luchtvervuiling buiten nog gecompenseerd wordt door weersfactoren, de luchtvervuiling binnen niet of weinig wordt tegengewerkt. De vervuilende deeltjes blijven circuleren in ons binnenmilieu. Traditionele schoonmaak neemt deze vorm van vervuiling niet weg, zelfs integendeel. De concentratie van vervuiling in huis is de laatste jaren nog toegenomen. Het energie-efficiënt maken van onze woningen zorgt voor minder ventilatie in onze binnenruimte.

Als we ons binnenklimaat gezonder willen maken zullen we bewuster moeten omgaan met de bronnen van vervuiling binnen. Pas dan kunnen we nadenken over mogelijke oplossingen. Veelvuldig verluchten is zeker een belangrijk stap in de goede richting. Maar daar stopt het niet bij. Preventief deze vorm van vervuiling wegnemen door inzetten van bacteriën in onze binnenomgeving is een tweede belangrijke stap.

“Het kan vreemd lijken maar minder deeltjes in de lucht betekent ook meer en betere helderheid van het licht bij jou binnen. Meer licht heeft een positief effect op het welbevinden van iedereen in huis.”

Stille doders in huis

Het kan vreemd lijken maar minder deeltjes in de lucht betekent ook meer en betere helderheid van het licht bij jou binnen. Meer licht heeft een positief effect op het welbevinden van iedereen in huis. Volgens Professor Rook zorgen de juiste bacteriën in ons binnenmilieu ook voor een verbeterde balans van ons immuunsysteem. Wie meer wil weten over deze these van Professor Rook kan op onze site een TED talk met Professor Rook bekijken. Een betere balans van ons microbioom, zowel in ons binnenmilieu als op en in ons lichaam zorgt voor een beter mentale gezondheid. Je hoeft ons niet te geloven maar er bestaat een massa aan wetenschappelijke studies over de link tussen ons microbioom en ons welbevinden.

Je mentale gezondheid gaat er zeker op vooruitgaan als je weet dat je ecologisch vriendelijk schoonmaakt, wanneer je schoonmaakt met BioOrg producten. We zijn zelfs niet alleen ecologisch vriendelijk, we zorgen zelfs voor een vergroening van onze planeet en brengen leven in huis, letterlijk.

Bronnen:
  • www.epa.gov United States Environmental Protection Agency
  • osha.europa.eu European Agency for safety and Health at work
  • https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances/indoor-air-quality-belgium-0
  • https://vito.be/en/product/indoor-air-quality-studies
  • VITO is an independent Flemish research organisation in the area of cleantech and sustainable development. Our goal? To accelerate the transition to a sustainable world

Door
This is some text inside of a div block.